Предсједник


 

Ибрахим Палић
предсједник СО

Број канцеларије: 22
Tелефон: +387 51 784 619
E-mail: skupstinaokv@gmail.com


Надлежности:
  • заступа и представља Скупштину општине;
  • иницира стављање на дневни ред сједнице Скупштине, колегија и радних тијела Скупштине питања из надлежности Скупштине;
  • учествује у припремама Скупштине, сазива сједнице Скупштине и њима предсједава;
  • осигурава поштовање начела и одредби пословника о раду Скупштине, као и пословника радних тијела и колегија Скупштине;
  • осигурава реализовање права и дужности клубова одборника, одборника Скупштине, колегија Скупштине током припреме и одржавања сједница Скупштине;
  • води сједнице у складу са принципима праксе демократског парламентаризма и Пословника о раду Скупштине;
  • осигурава сарадњу Скупштине и начелника општине, те прати реализацију одлука и закључака Скупштине;
  • ради на остварењу сарадње са скупштине других општина, те другим органима и организацијама; потписује акта усвојена од Скупштине и врши друге послове утврђене законом, статутом и пословником о раду Скупштине.
Биографија

Ибрахим Палић је рођен 3. априла 1962. године у Шипрагама, општина Котор Варош. Основну школу је завршио у Крушеву Брду, а Средњу саобраћајну у Цриквеници (Хрватска). Пуних 12 година је радио као возач, прво у Цриквеници а затим и у ШГ Врбања Котор Варош. Од 2000. године као приватни предузетник бави се трговинском дјелатношћу. Од 2012. Године дјелује као одборник СДА у општинском парламенту, а на функцију предсједника Скупштине општине Котор Варош именован је 11.11.2014. године.

 


Hit Counter provided by technology news