Predsjednik


 

Ibrahim Palić
predsjednik SO

Broj kancelarije: 22
Telefon: +387 51 784 619
E-mail: skupstinaokv@gmail.com


Nadležnosti:
  • zastupa i predstavlja Skupštinu opštine;
  • inicira stavljanje na dnevni red sjednice Skupštine, kolegija i radnih tijela Skupštine pitanja iz nadležnosti Skupštine;
  • učestvuje u pripremama Skupštine, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava;
  • osigurava poštovanje načela i odredbi poslovnika o radu Skupštine, kao i poslovnika radnih tijela i kolegija Skupštine;
  • osigurava realizovanje prava i dužnosti klubova odbornika, odbornika Skupštine, kolegija Skupštine tokom pripreme i održavanja sjednica Skupštine;
  • vodi sjednice u skladu sa principima prakse demokratskog parlamentarizma i Poslovnika o radu Skupštine;
  • osigurava saradnju Skupštine i načelnika opštine, te prati realizaciju odluka i zaključaka Skupštine;
  • radi na ostvarenju saradnje sa skupštine drugih opština, te drugim organima i organizacijama; potpisuje akta usvojena od Skupštine i vrši druge poslove utvrđene zakonom, statutom i poslovnikom o radu Skupštine.
Biografija

Ibrahim Palić je rođen 3. aprila 1962. godine u Šipragama, opština Kotor Varoš. Osnovnu školu je završio u Kruševu Brdu, a Srednju saobraćajnu u Crikvenici (Hrvatska). Punih 12 godina je radio kao vozač, prvo u Crikvenici a zatim i u ŠG Vrbanja Kotor Varoš. Od 2000. godine kao privatni preduzetnik bavi se trgovinskom djelatnošću. Od 2012. Godine djeluje kao odbornik SDA u opštinskom parlamentu, a na funkciju predsjednika Skupštine opštine Kotor Varoš imenovan je 11.11.2014. godine.

 


Hit Counter provided by technology news