Stanovništvo


Prema poslednjem popisu iz 1991. godine na području opštine Kotor Varoš je živjelo 36.670 stanovnika. O broju stanovnika koji u ovom momentu žive na području opštine Kotor Varoš može se govoriti samo na osnovu popisa domaćinstava iz 1996. godine i podataka o broju lica koja su se vratila na područje opštine do 2009. godine (procjena 8.000).

Na osnovu tih podataka broj stanovnika opštine procjenjuje se na oko 27.500 (u 2009. godini). Istovremeno, postoji procjena polne strukture za 2009. godinu i po toj procjeni je nešto veći udio žena nego muškaraca (52:48) u ukupnom stanovništvu opštine Kotor Varoš. Zvaničan broj stanovnika se može utvrditi samo organizovanjem novog popisa stanovništva.

Opština Kotor Varoš ima 10 mjesnih zajednica: Kotor Varoš, Zabrđe, Vagani, Vrbanjci, Obodnik, Maslovare, Liplje, Grabovica, Šiprage i Kruševo Brdo. Prostorni razmještaj stanovništva u opštini uslovljen je prvenstveno njegovom prirodnom osnovom i razmještajem prirodnih resursa, što je uslovilo koncentraciju stanovništva na određenim lokacijama.

Stanovništvo je uglavnom smješteno u dolinskim proširenjima rijeke Vrbanje i njenih pritoka. Prema popisu iz 1991. godine, prosječna gustina naseljenosti za opštinu Kotor Varoš je bila 64,2 stanovnika po km2 a prema popisu domaćinstava 1996. godine gustina naseljenosti se smanjila na 28,6 stanovnika po km2.

Procjena gustine naseljenosti opštine Kotor Varoš po mjesnim zajednicama
pokazuje da su najgušće naseljene mjesne zajednice, pored gradskog središta opštine, Vrbanjci i Maslovare, dok je najrjeđe naseljena mjesna zajednica Kruševo Brdo sa čak manje od 5 st./km.

stanovnistvo

Na osnovu raspoloživih podataka, veći je dio ruralnog, od urbanog stanovništva u ukupnom broju stanovnika (56:44%).

Prirodni priraštaj  u opštini Kotor Varoš je bio pozitivan 2006. i 2009. godine, dok je u preostalim posmatranim godinama bio negativan.

Prostorna pokretljivost stanovništva je izražena na području opštine posebno u pravcu selo-grad, što dovodi do velikog pritiska na urbani dio opštine. Izražene su i migracije van opštine. Potražnja za zaposlenjem i ratna dešavanja, te političke prilike dovode do većih migracionih kretanja ka većim centrima. Prema podacima za 2007. i 2008. godinu, opština Kotor Varoš je imala negativan migracioni saldo, tj. više stanovnika je odselilo nego što se doselilo na teritoriju opštine. Negativan migracioni saldo u kombinaciji sa izrazito niskim (pa čak i povremeno negativnim) prirodnim priraštajem, pokazuje da dolazi do daljeg demografskog pražnjenja opštine.