Javni poziv


JAVNI POZIV za podnošenje prijava za dodjelu pomoći fizičkim licima čiji su stambeni objekti oštećeni usljed elementarnih nepogoda u 2014. godini.
Pomoć u okviru Projekta hitnog oporavka od poplava vrši se dodjelom građevinskog materijala za ugradnju za stambene jedinice manjeg ili većeg stepena oštećenja.
Kompletan tekst Javnog poziva i Obrazac prijave možete pronaći u rubrici Zahtjevi.